เบอร์โทรศัพท์ 055-241 210
ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 4, ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000, Thailand